Tunezyjski raj na ziemii

Tunezja – kraj liberalizmu

Większość z nas wie, że Tunezja jest to kraj arabski wyznający  większości Islam. Jednakże tamtejsze prawo znacznie różni się od tego, które spotkać możemy chociażby w Turcji, czy Egipcie. Zmiany te dotyczą przede wszystkim praw kobiet, które zostały znacznie rozszerzone. Kto poczynił tak daleko idące zmiany? Stoi za tym Habib Burgiba, który rozpoczął (prawdopodobnie za namową swojej żony) do zniesienia wielu ograniczeń, które ciążyły na kobietach. Najważniejszymi są zniesienie nakazu noszenia chust,  dopuszczenie kobiet do szkół, czy do pełnienia urzędniczych funkcji. Warto wiedzieć, że polityka i obyczaje w Tunezji są bardzo nowoczesne-  jak w wysokorozwiniętych krajach europejskich.  Istnieje tam legalna aborcja oraz prostytucja, czego nie ma nawet w Polsce. Naturalnie kraj ten jest pod dużym naciskiem religijnych fanatyków, którzy nie pochwalają takiego zachowania. Warto również wspomnieć, że nadal istnieją miasta Tunezyjskie, które posiadają odrębne prawo i nie uznają ogólnokrajowej konstytucji – znacznie wyższymi wartościami są dla nich obyczaje i tradycja.